ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE PRACOWNIKÓW

Szkolenie przeciwpożarowe obowiązujące wszystkich pracowników.

Można wyszczególnić następujące rodzaje szkolenia:

INSTRUKTAŻ WSTĘPNY

INSTRUKTAŻ NA STANOWISKU PRACY SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE / NP. PERSONELU SPAWALNICZEGO/

Wykładowcą szkolenia podstawowego może być funkcjonariusz pożarnictwa lub pracownik prowadzący sprawę ochrony przeciwpożarowej z przeszkoleniem w zakresie branżowego specjalisty.

1.  Instruktaż wstępny przeprowadza pracownik prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej przed przystąpieniem pracowników do wykonywania po raz pierwszy pracy na danym stanowisku.

2.         Instruktaż na stanowisku pracy przeprowadza kierownik komórki organizacyjnej, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania po raz pierwszy na danym stanowisku.

3.         Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy bez odbycia instruktażu wstępnego i na stanowisku pracy – jest niedopuszczalne.

4.        Szkolenie podstawowe i specjalistyczne organizuje kierownik działu spraw pracowniczych w miarę zatrudnienia nowych pracowników lub na wniosek zainteresowanych kierowników komórek organizacyjnych.

5.         Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego musi być udokumentowane:

  • instruktaż wstępny – na karcie obiegowej pracownika,
  • instruktaż na stanowisku pracy – w “rejestrze instruktażu na stanowisku pracy,
  • szkolenie podstawowe i specjalistyczne w oświadczeniu pracownika.

6.       Oświadczenie pracowników o przeszkoleniu przechowuje się w aktach osobowych, natomiast rejestr instruktażu na stanowisku pracy przechowują kierownicy komórek organizacyjnych.

pl_PLPolish
pl_PLPolish