ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

By

admin2
Odzież i obuwie robocze Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Nie zawsze musi jednak taką odzież zapewniać. Kiedy i na jakich zasadach pracodawca jest do tego zobligowany? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak te kwestie regulują przepisy...
Czytaj więcej
Drogi ewakuacyjne, oznaczenie ewakuacyjne i warunki ewakuacji             Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie produkcyjno-magazynowym powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te powinny być odpowiednio dostosowane do liczby osób przebywających w obiekcie i polegać na: 1) zapewnieniu dostatecznej ilości i...
Czytaj więcej
Zapewnienie pracownikom właściwych i bezpiecznych warunków na stanowiskach pracy jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań pracodawcy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy, w związku z czym powinien zapewnić prawidłowe warunki pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z wymaganych przepisami prawa polskiego działań pracodawcy jest wprowadzenie w zakładzie...
Czytaj więcej
Częstotliwość prowadzenia szkoleń bhp W odróżnieniu od szkoleń wstępnych, które przeprowadzane są jednorazowo u danego pracodawcy (za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, który należy przeprowadzać w przypadku opisanych powyżej zmian organizacyjno-technicznych na stanowisku pracy lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko), szkolenia okresowe trzeba cyklicznie powtarzać. Choć przepisy ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy w art. 23711a...
Czytaj więcej
Szkolenie przeciwpożarowe obowiązujące wszystkich pracowników. Można wyszczególnić następujące rodzaje szkolenia: INSTRUKTAŻ WSTĘPNY INSTRUKTAŻ NA STANOWISKU PRACY SZKOLENIE PODSTAWOWE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE / NP. PERSONELU SPAWALNICZEGO/ Wykładowcą szkolenia podstawowego może być funkcjonariusz pożarnictwa lub pracownik prowadzący sprawę ochrony przeciwpożarowej z przeszkoleniem w zakresie branżowego specjalisty. 1.  Instruktaż wstępny przeprowadza pracownik prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej przed przystąpieniem pracowników do...
Czytaj więcej
Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: A – materiałów stałych,...
Czytaj więcej
Sticky Post
KIEDY JEST WYMAGANA Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i...
Czytaj więcejWe keep your business in motion and your cargo on track. We offer dedicated transport, warehousing and logistics solutions across the world.

pl_PLPolish
pl_PLPolish