ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

Obsługa PPOŻ

Obsługa PPOŻ

 

 

Oferujemy kompleksową ochronę przeciwpożarową. Obsługujemy wszystkie firmy i instytucje, obiekty biurowe, mieszkalne, handlowe, przemysłowe i magazynowe.

Współpracujemy z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  ekspertami ds. pożarnictwa oraz przedstawicielami autoryzowanych producentów i serwisów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

Kwalifikacje i doświadczenie w organizacji ochrony przeciwpożarowej czyni obiekty naszych Klientów dobrze zabezpieczonymi i bezpiecznymi.

Firma posiada autoryzację większości producentów gaśnic w Polsce:

1. Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych
2. GAZ-TECH
3. BOXMET
4. GLORIA

 

 

Obsługa firm w zakresie PPOŻ (outsourcing)

-Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
-Opracowanie dokumentów zabezpieczenia stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
-Opracowywanie procedur i planów ewakuacyjnych.
-Audyty bezpieczeństwa pożarowego.
-Wyposażanie obiektów w sprzęt ppoż. i ewakuacyjny.
-Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych.
-Prowadzenie próbnych ewakuacji.
-Stały nadzór nad obiektami.
-Jeżeli posiadacie Państwo system ochrony przeciwpożarowej i potrzebujecie jednostkowych usług takich jak aktualizacja lub opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przegląd gaśnic, pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów lub oznakowanie obiektu znakami ewakuacji zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych

-Zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi.
-Doradztwo i dobór wyposażenia dróg ewakuacyjnych, w tym właściwego oświetlenia i oznakowania podłogowego ciągów komunikacyjnych.
-Wyznaczanie i znakowanie obiektów w drogi ewakuacyjne niezależnie od ich przeznaczenia.
-Przygotowanie i wykonywanie planów ewakuacji.
-Coroczne przeglądy i kontrole działania lamp ewakuacyjnych wraz z pomiarem natężenia oświetlenia.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

-Profesjonalne opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich rodzajów obiektów zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.
-Opracowanie instrukcji dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej, postępowania na wypadek pożaru, prowadzeniem prac pożarowo niebezpiecznych, ewakuacją oraz wyposażeniem budynku oraz sposobami poddawania czynnościom konserwacyjnym gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych.
-Przygotowanie i aktualizacja obowiązkowych opracowań graficznych poszczególnych części budynku oraz zagospodarowanie terenu.
-Szkolenia użytkowników obiektu w zakresie zasad opisanych w instrukcji.

Wyposażanie w podręczny sprzęt gaśniczy

-Doradztwo i dobór sprzętu gaśniczego dla obiektów różnych typów.
-Kompleksowe wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt gaśniczy zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przeciwpożarowymi.
-Rozmieszenie sprzętu gaśniczego w budynkach zapewniającego bezpieczeństwo i najlepszą ochronę i bezpieczeństwo użytkowników.
-Współpraca z czołowymi producentami sprzętu gaśniczego.

Szkolenia PPOŻ i próbne ewakuacje

-Szkolenia z zagrożeń pożarowych i przyczyn powstawania pożarów.
-Szkolenia z zakresu zadań i obowiązków kadry i pracowników z zapobiegania pożarom.
-Szkolenia z zadań i obowiązków pracowników w przypadku zaistnienia pożaru.
-Szkolenia z podstawowych przepisów prawna w zakresie ochrony ppoż.
-Próbne ewakuacje ludzi.
-Prezentacja, omówienie oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące rodzajów gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych oraz sposobów i sytuacji ich wykorzystania.
-Szkolenia z wykorzystania i obsługi sprzętu ppoż: gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, stałe urządzenia gaśnicze, systemy oddymiania, systemy detekcji gazów, systemy sygnalizacji pożarowej.

Ponadto firma wykonuje:
 
  • przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego tj. gaśnic i agregatów,
  • badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
pl_PLPolish
pl_PLPolish