ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082
ul. Wyzwolenia 59D 09-300 Żuromin
Włodek – 500 162 998 | Marta – 516 432 082

Blog

- - -

Zapoznaj się z naszymi wpisami

Sticky Post
KIEDY JEST WYMAGANA Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i...
Czytaj więcej
Odzież i obuwie robocze Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Nie zawsze musi jednak taką odzież zapewniać. Kiedy i na jakich zasadach pracodawca jest do tego zobligowany? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak te kwestie regulują przepisy...
Czytaj więcej
Drogi ewakuacyjne, oznaczenie ewakuacyjne i warunki ewakuacji             Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie produkcyjno-magazynowym powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te powinny być odpowiednio dostosowane do liczby osób przebywających w obiekcie i polegać na: 1) zapewnieniu dostatecznej ilości i...
Czytaj więcej
Zapewnienie pracownikom właściwych i bezpiecznych warunków na stanowiskach pracy jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań pracodawcy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy, w związku z czym powinien zapewnić prawidłowe warunki pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z wymaganych przepisami prawa polskiego działań pracodawcy jest wprowadzenie w zakładzie...
Czytaj więcej
Częstotliwość prowadzenia szkoleń bhp W odróżnieniu od szkoleń wstępnych, które przeprowadzane są jednorazowo u danego pracodawcy (za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, który należy przeprowadzać w przypadku opisanych powyżej zmian organizacyjno-technicznych na stanowisku pracy lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko), szkolenia okresowe trzeba cyklicznie powtarzać. Choć przepisy ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy w art. 23711a...
Czytaj więcej
pl_PLPolish
pl_PLPolish